GADU GADU PUNKT PRZEDSZKOLNO – TERAPEUTYCZNY AKSON

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn:

„AKSON I KANGUREK Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w istniejących OWP w powiatach Biłgorajskim i Zamojskim”.

WSZYSTKIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Priorytet 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 – Edukacja przedszkolna.
Okres realizacji projektu: 1 października 2021 - 30 września 2022

Celem projektu jest wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości dla  dzieci oraz  nauczycieli z terenu Gminy Zamość oraz Miasta Zamość poprzez zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym poprzez:

  1. zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
  2. utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych – nowe oddziały przedszkolne
  3. wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych,
  4. wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli,
  5. wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikiem / uczestniczką projektu mogą być wszystkie  dzieci w wielu przedszkolnym z terenu Gminy Biłgoraj oraz Miasta Biłgoraj


Pliki do pobrania: