Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od 2,5 roku do 8 lat na podstawie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. 

Indywidualny program terapeutyczny opracowujemy w oparciu o Profil Psychoedukacyjny oraz wywiad z rodzicami.

Rozpoczynając pracę z dziećmi bazujemy na budowaniu bliskich relacji, które są podstawą rozwoju społecznego i komunikacyjnego. Terapia i nauczanie osadzone są w zabawie podczas zajęć indywidualnych i grupowych.