Dlaczego my?

Po pierwsze nie prowadzimy walki z „autyzmem”, akceptujemy, szanujemy, zapraszamy do wspólnej zabawy, do współpracy w codziennych obowiązkach, cieszymy się z zainteresowań dzieci i je wspieramy. Naszym celem nie jest tylko i wyłącznie przygotowanie dzieci do dalszego etapu edukacyjnego, ale przede wszystkim możliwie pełny rozwój kompetencji społecznych. Punkt Przedszkolno – Terapeutyczny Akson jest miejscem przyjaznym dla dzieci oraz ich rodziców. Rodzice są partnerami i wspólnie z zespołem opracowują program terapii. Po drugie kochamy dzieci i pragniemy im towarzyszyć w codziennym poznawaniu „świata”.

 

Co nas wyróżnia?

  • Intensywność oddziaływań.
  • Różnorodność zajęć.
  • Zaangażowany i wyspecjalizowany zespół terapeutyczny.
  • Bardzo dobra współpraca z rodzicami.

 

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od 2,5 roku do 8 lat na podstawie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. 

Indywidualny program terapeutyczny opracowujemy w oparciu o Profil Psychoedukacyjny oraz wywiad z rodzicami.

Rozpoczynając pracę z dziećmi bazujemy na budowaniu bliskich relacji, które są podstawą rozwoju społecznego i komunikacyjnego. Terapia i nauczanie osadzone są w zabawie podczas zajęć indywidualnych i grupowych.

 

Szanowni Państwo,

aby przeczytać Statut Przedszkola Terapeutycznego AKSON, zapraszamy do artykułu.